Op welke manier zorgt Tect ervoor dat ik als gedetacheerde werknemer eerlijk wordt behandeld en beloond?

Als Tect vinden we het van het grootste belang dat onze gedetacheerde medewerkers eerlijk worden behandeld en beloond.

Een belangrijk aspect hierin is de inlenersbeloning. Deze regeling waarborgt dat je, als gedetacheerde werknemer, dezelfde behandeling en beloning ontvangt als je collega’s die rechtstreeks in dienst zijn bij het bedrijf waar je wordt gedetacheerd.

Voordat we iemand bij een opdrachtgever detacheren zorgen we er dan ook voor dat we de arbeidsvoorwaarden van de opdrachtgever goed in beeld hebben zodat we de inlenersbeloning correct en volledig kunnen toepassen.

Wij zijn ook verplicht om de inlenersbeloning toe te passen. Tect is in het bezit van het SNA-keurmerk en lid van de NBBU en wordt door deze instanties ook gecontroleerd of o.a. ook de inlenersbeloning wordt toegepast.

Laten we eens dieper ingaan op de inlenersbeloning en kijken wat dit betekent voor gedetacheerde werknemers.

Gelijke behandeling en eerlijke kansen

Een van de belangrijkste aspecten van de inlenersbeloning is gelijke behandeling. Dit betekent dat ongeacht of je via een detacheerder of rechtstreeks wordt aangenomen, je recht hebt op dezelfde arbeidsvoorwaarden en beloning voor hetzelfde werk. Deze regeling is bedoeld om eerlijke concurrentie te bevorderen en ervoor te zorgen dat alle werknemers gelijke kansen krijgen, ongeacht hun aanstellingsvorm.

Wat valt er precies onder de inlenersbeloning ?

Arbeidsvoorwaarden zijn er in diverse soorten en smaken. Er zijn arbeidsvoorwaarden vastgelegd in de wet, in een CAO en bedrijven hebben vaak ook eigen arbeidsvoorwaarden. De inlenersbeloning bestaat uit de volgende tien componenten:

  • Het brutoloon conform de juist schaal
  • ATV / ADV dagen
  • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
  • InitiĆ«le loonsverhogingen zoals bij de inlener bepaald
  • Onkostenvergoedingen
  • Periodieken
  • Vergoeding van reisuren en/of reistijd
  • Eenmalige uitkeringen
  • Thuiswerkvergoedingen
  • Vaste eindejaarsuitkeringen (m.i.v. 01-01-2023)

De componenten van de inlenersbeloning zijn niet in beton gegoten en worden regelmatig uitgebreid. De afgelopen jaren is de inlenersbeloning bijvoorbeeld uitgebreid met eenmalige uitkeringen, de vaste eindejaarsuitkering en de thuiswerkvergoeding. Goed nieuws dus voor gedetacheerd personeel!

Waarom moet je als werknemer op de hoogte zijn van de inlenersbeloning?

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de inlenersbeloning, zodat je weet wat je rechten zijn als gedetacheerde werknemer. Als je denkt dat je niet eerlijk wordt behandeld of dat je niet dezelfde arbeidsvoorwaarden ontvangt als je collega’s, is het belangrijk om dit bij ons aan te kaarten. Je hebt recht op gelijke behandeling en de inlenersbeloning beschermt je hierbij.

Conclusie

De inlenersbeloning is een cruciale regeling die ervoor zorgt dat je als gedetacheerde werknemer eerlijk wordt behandeld en dezelfde arbeidsvoorwaarden ontvangt als je collega’s. Tect zorgt er ook voor dat de inlenersbeloning correct en volledig wordt toegepast. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze regeling. Als werknemer verdien je eerlijke behandeling, ongeacht hoe je bij een bedrijf terechtkomt.