Teamleider Engineering

Wat mag je gaan doen:

 • Het creëren van de juiste werkomstandigheden o.a. tools en equipment voor de teamleden;
 • Het borgen van de engineeringsprocessen gericht op FTR (first time right);
 • Het continu verbeteren en aanpassen van het order doorloopproces;
 • Het optimaliseren van het engineeringsysteem en zorgdragen dat medewerkers de benodigde gebruikers opleidingen volgen;
 • Het analyseren van knelpunten bij milestones in het proces en verbetervoorstellen doen;
 • Het afstemmen met operations in het geval de overeengekomen planning bijgesteld dient te worden en of dit mogelijk anders opgelost kan worden;
 • Het bewaken en voorkomen van afwijkingen op voor- en nacalculatie;
 • Het streven naar standaardisatie van doorlooptijden en processen in order-engineering;
 • Het plannen van de benodigde administratieve werkzaamheden en capaciteitsbewaking.;
 • Het continu alert zijn en actie nemen ter verbetering van en bewaken van de afdeling gebonden KPI’s zoals leverbetrouwbaarheid, kwaliteit (FTR) en processen (Lean);
 • Het leidinggeven aan zelfstandig werkende engineers/ medewerkers
 • Het zelfstandig organiseren -met afstemming van betrokken partijen- van de afdelingseigen werkprocessen binnen het kader van de gestelde einddoelen en update van documentatie in de betreffende handboeken;
 • Het doen van beoordelingen op basis van het bedrijfseigen beoordelingssysteem;
 • Het voorbereiden van promotievoorstellen;
 • Het beheren van de vakinhoudelijke competentie matrix (kennis borging);
 • Het instrueren van medewerkers zowel vakinhoudelijk als ten aanzien van de naleving van Arbo-voorschriften en veiligheidsvoorschriften;
 • Het oplossen van externe crisissituaties (klant gerelateerd) en indien nodig escaleren, informeren en rapporteren naar andere afdelingen binnen de organisatie en naar planning in het geval van overmacht of andere knelpunten;

Wat bezit je:

 • HBO elektro-techniek 3-5 jaren ervaring
 • Gevorderde kennis in een elektrotechnische industriële omgeving
 • communicatief vaardig t.b.v. contacten en interne afstemming
 • Het kunnen toepassen van management tools t.b.v. rapportages en overzichten
 • MSOffice/Excel op gevorderd niveau.
 • Toepassingskennis van interne ERP-systemen
 • Management- en vergadertechnieken
 • Bedrijfsvoorschriften- en procedures
 • Toepassingskennis van HR beleid
 • Accuratesse
 • Stressbestendigheid
 • Cijfermatig inzicht t.b.v. afdelingsplanning
 • Leidinggevende ervaring en kennis van intermenselijke processen en interacties.
 • Toepassingkennis op lean-methodieken
Upload je CV. Maximale bestandsgrootte: 32 MB.