Projectleider Elektrotechniek

De projectleider draagt zorg voor de juiste kwaliteit en het juiste rendement van de projecten die onder zijn leiding worden uitgevoerd. Een projectleider is verantwoordelijk voor het succesvol realiseren van het project. Een projectleider realiseert het project door het coördineren van en/of aansturen van projectmedewerkers. De projectleider houdt de grote lijnen in de gaten zonder de details uit het oog te verliezen. Organiseren van de project specifieke werkzaamheden, leidinggeven en stressbestendigheid, goede communicatieve vaardigheden en vaktechnische kennis zijn belangrijk in deze functie. De projectleider werkt vrijwel zonder direct toezicht, rappor-teert regelmatig over diverse aspecten en voert regelmatig overleg met het hoofd van de afdeling.

Plaats in de organisatie:

De projectleider legt verantwoording af aan het hoofd van de afdeling waar het project onder valt en geeft leiding aan de toegewezen medewerkers voor de uitvoering van het project.

Kerntaken:

  • Coördineren en uitvoeren van de taken zoals omschreven in de procedures voor aanvraag-, offerte-, ontwerp- en opdrachtbehandeling;
  • Identificeren en vastleggen van eisen, normen en voorschriften van de opdrachtgever;
  • Het verstrekken van ontwerp- en engineeringsopdrachten aan technici;
  • Onderhouden van contacten en afstemmen van werkzaamheden met alle betrokkenen bij het project;
  • Verzorgt de projectplanning en –voorbereiding van de noodzakelijke werkzaamheden, zodat alle benodigde mensen en middelen tijdig inzetbaar zijn;
  • Ziet er op toe dat de projectkosten binnen de begroting blijven en eventuele overschrijdingen tijdig worden gemeld;
  • Zorgt voor het tijdig opleveren van de opdracht.

Medewerker leeft richtlijnen, werkinstructies en procedures na die betrekking hebben op kwaliteitszorgsystemen en het bedrijfsreglement een en ander met in achtneming van de wettelijke- veiligheids-, bedrijfs- en werkvoorschriften.

 

Kennis en opleiding:

Kennis is naar inhoud en niveau gelijkwaardig aan HBO- niveau, aangevuld met vakgerichte opleidingen en specialistische cursussen en trainingen. Diploma VOL- VCA en rijbewijs zijn vereist. Het up-to-date houden van de benodigde vakkennis is een vereiste om de functie goed uit te kunnen voeren.

Solliciteren Solliciteren met LinkedIn
©2016 Tect Contracting & Engineering   |   Contact   |   Sitemap   |   Website ontwikkeling: Webton.nl
20190107