Technische administratie

Resource Planner Refrigeration
Aantal uur: 40 | Locatie: Deventer

Functieomschrijving

De functie wordt regionaal uitgevoerd en je rapporteert aan de Head of Service Branche. De werkzaamheden worden grotendeels uitgevoerd vanuit Deventer

Als Resource Planner ben je verantwoordelijk voor een efficiënte planning van de inzet van resources voor Service Branch Midden Nederland en verantwoordelijk voor de personele aansturing van deze resources.

Taken en verantwoordelijkheden

Als Resource Planner heb je een zelfstandige rol. In de rol van Resource Planner coördineer je, in samenwerking met de collega planners, de inzet van Field Service Engineers (FSE) of Field Service Specialists (FSS) of Site Supervisors of Electrical and Automation Engineers. Jij bent verantwoordelijk dat iedereen vooraf geïnformeerd is en de werkzaamheden ingepland kunnen worden. In de rol van leidinggevende geef je functioneel leiding aan de de Field Service Engineers.

  • Versturen van werkopdrachten, voorbereiden van werkbonnen, inventariseren en verwerken in systemen van te bestellen materialen en te gebruiken uren.
  • Opstellen van jaarplanning van resources ten behoeve van (service)werkzaamheden.
  • Na afstemmen met de in- en externe klant, plannen van resources, rekening houdend met ambitie en competenties. Inventariseren en zorgdragen voor tijdige aanwezigheid van te gebruiken onderdelen en fieldservice capaciteit ten behoeve van de te plannen (service)werkzaamheden.
  • Contractuele uren inplannen en voorkomen van overschrijding van (uren)budget.
  • Geeft functioneel leiding aan, ontwikkelt de expertise van en coacht de medewerkers binnen de afdeling en draagt zorg voor een optimale personele bezetting in kwalitatief en kwantitatief opzicht.
  • Invoeren en bijwerken van installed base gegevens, meldingen, garantieclaims, en klachten registreren, zorgdragen voor opvolging en interne evaluatie.
  • Verzamelt managementinformatie, stelt rapportages op, conform interne rapportagerichtlijnen en -formats.
Bekijk vacature
©2016 Tect Contracting & Engineering   |   Contact   |   Sitemap   |   Website ontwikkeling: Webton.nl
20190107